divendres, 26 de juny de 2015

DEURES ESTIU 6è PRIMÀRIA

Recursos per al treball d’estiu dels alumnes de 6è d’educació primària

Àrea de llengües (catalana/aranesa, castellana, anglesa/francesa)


Pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees curriculars: www.edu365.cat/primaria.

Per a la pràctica i l’exercitació destaquem:

Llengua catalana

Llegir i escriure

Entrenament lector amb activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora.


Exercicis autocorrectius d’ortografia estructurats en tres nivells de dificultat.


Per escriure històries a partir d’unes imatges seleccionades.


Exercicis d’autoaprenentatge interactiu de la llengua catalana.

Exercicis per millorar el vocabulari.

Per escoltar el dictat, escriure’l i corregir-lo.

Eines per escriure i consultar (diccionaris, mapes...).

Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics...

Llibres

Guies de lectura dels llibres:

Per parlar i documentar-te sobre llibres que pots llegir.

Fòrum per compartir les lectures dels llibres que llegeixes.

Escoltar

Contes per escoltar tot mirant il·lustracions de diferents tècniques plàstiques.

Per llegir i escoltar les notícies d’actualitat de la malla.cat.


Notícies d’actualitat per mirar i escoltar. Super 3 - TV3.

Acollida

Pràctica de llengua catalana per a alumnat nouvingut.

Juga

Jocs en línia: d’aventura, arcade, estratègia, simulació...

Altres recursos:


Llengua aranesa

Diccionari audiovisual per temes.

Sis contes per escoltar.

Crea els teus relats en aranès.

Zer Val d'Aran.

Material per a l’aprenentatge de la llengua occitana

Clàssics, llegidors, cançons...

Altres recursos:
 • Llibres de lectura
 • Revistes, còmics
 • Quaderns de llengua en format paper (expressió escrita i comprensió lectora, ortografia...)
 • Prova d’avaluació de 6è curs d’educació primària 2015. Llengua aranesa:

Llengua castellana

Llegir i escriure

Per escriure històries a partir d’unes imatges seleccionades.


Activitats, jocs i regles d'ortografia castellana.

Aprèn les hores i participa en activitats i jocs del rellotge.

Contes amb dibuixos interactius.

El vocabulario de forma lúdica.

Jocs de llengua.

Eines per escriure i consultar (diccionaris, mapes...).

Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics...

Escoltar

Vídeos, sèries i jocs de RTVE per escoltar i mirar.
Llibres

Guies de lectura dels llibres:

Jugar

Jocs en línia d’aventura, arcade, estratègia, simulació...

Altres recursos:
 • Llibres de lectura
 • Revistes, còmics
 • Quaderns de llengua en format paper (expressió escrita i comprensió lectora, ortografia...)

Llengua anglesa

Llegir i escriure
Our English friends

Activitats al voltant del vocabulari dels esports i les activitats de lleure.
Our English friends

Activitats per practicar allò que sabem o no sabem fer.
Our English friends

Activitats per practicar el vocabulari relacionat amb les professions.
Our English friends

Activitats per practicar com diem allò que fem en aquest moment.
Our English friends

Activitats al voltant dels noms dels països i les nacionalitats.
Our English friends
Activitats per practicar vocabulari relacionat amb les pel·lícules i com dir les pel·lícules que m’agraden i per què.
Our English friends

Activitats per aprendre a dir allò que m’agrada i que no m’agrada.
Our English friends
Activitats per practicar parlar i escriure sobre la meva vida i la dels que m’envolten.
Our English friends

Activitats per parlar i escriure sobre el que faig durant el meu temps lliure.


Plantilles per escriure els teus propis llibres de festes i festivitats.

Llegir i escoltar


Cançons en anglès per escoltar i aprendre.

Poemes per llegir i escoltar. També hi ha propostes d’activitats a fer.

Llibres per llegir i escoltar.

Històries per llegir organitzades per temes.
Contes temàtics amb suport àudio de les paraules clau i de la narració de la històriaHistòries de nivells diferents per llegir. Algunes inclouen àudio.


Escoltar
DavidOsaka
Vídeos de cançons per escoltar i mirar.

Abcs & 123s
Clap your hands
Busy Beabers – Kids English
Muffin Songs


Per aprendre sobre temes
Pots llegir i aprendre coses sobre dinosaures.
Per aprendre sobre mamífers.

Per aprendre sobre volcans.

Per aprendre sobre la selva i les zones tropicals.

Per aprendre sobre astronomia a partir de jocs.

Altres recursos:Llengua francesa

Llegir i escriure

Aplicatiu per crear històries de diferent nivell de dificultat.

Unitats didàctiques interactives per aprendre francès.
Exercicis de comprensió i expressió oral i escrita a partir de contes senzills.

Uns bons amics per aprendre francès.

Diccionari francès de la cadena TV5.

Recursos amb poemes.
Activitats de vocabulari: l'escola, la casa i el parc.
Vocabulari: associa la paraula a la imatge.
Vocabulari: escriu la paraula correctament.

Resposta a qüestions curioses.

Escoltar

Dibuixos animats i sèries en francès.

Jugar

Jocs en francès.

Altres recursos:
 • Llibres de lectura amb CDs
 • Revistes
 • Còmics
 • Quaderns de francès en format paper-->

Àrea de matemàtiques


Pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees curriculars: www.edu365.cat/primaria.

Per a la pràctica i l’exercitació destaquem:

Circumferència i cercle II

Els elements bàsics de la circumferència i el cercle.
Cossos geomètrics I

Els cossos geomètrics al nostre entorn. Políedres i cossos de revolució.
Cossos geomètrics II

Els tipus de cossos geomètrics, composicions i desenvolupaments plans.
Rectes i angles

Alguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i angle.
Angles: mesura i operacions

Classificació dels angles, la seva mesura i les operacions amb angles.
Recull d'activitats que es caracteritzen perquè treballen les matemàtiques utilitzant aplicacions geogebra.
Polígons

Identificació de les figures planes al nostre entorn.
Polígons I

La classificació dels polígons. El joc del Tangram.
Polígons II

Els quadrilàters i els triangles. El joc dels poliòminos.
Triangles

Els tipus de triangles segons els seus costats i els seus angles. El triangle rectangle.
Localitzacions d'elements en el pla

Les coordenades cartesianes i els recorreguts en el pla.
Representació i moviments en el pla

Distàncies, angles i rotacions. Plànols i escales. 
Màquina de calcular

Practica les operacions calculant en un minut.
Geometria

Definicions i trencaclosques.

Enrajolem una superfície.


Jocs matemàtics.

Sumes, restes, multiplicacions i divisions.
Matemàgic

Per calcular d’una manera diferent.
La botiga

Aprèn a comprar i a utilitzar les monedes.
El joc de les operacions

Juga tot calculant.

Sobre numeració, càlcul, geometria, temps, fraccions, mesures...

Per fer estimacions numèriques


Altres recursos: